Minimog Preloader

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Cooper Art

 1. Sklep internetowy COOPER ART, dostępny jest w ramach serwisu internetowego ”www. cooperart.eu”  prowadzony jest przez:Karolina Cuper-Pieróg prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Cooper Trans Usługi Transportowe Karolina Cuper-Pieróg, Cooper Art, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP6581938402, REGON 260588227
 2. Kontakt ze Sklepem  Adres Sprzedawcy: ul.Fabryczna 2,26-200 Końskie.   Adres e-mail Sprzedawcy: cooperart@poczta.fm,numer telefonu:505-697-108  Numer telefonu Sprzedawcy:505-697-108 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 17 1020 2629 0000 9902 0411 1043.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie.  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
 4. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz opisem aukcji.
 5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili opłacenia zamówienia przez Kupującego(przyjmuje się zamówienie do produkcji). Opłacenie zamówienia wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Kupujący decydując się na zakup akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  Sprzedawca nie udziela gwarancji na wygląd produktu. Sprzedawca czeka 3 dni robocze na wpłatę pieniędzy za zmówienie,w przypadku braku wpłaty w tym terminie transakcja zostaje anulowana. Wymiary ( tolerancja +/- 4cm)
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towar na zmówienie nie podlega zwrotowi. Koszty zwrotów pokrywa Kupujący.
 7. Reklamacja i gwarancja :
 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty,wyprodukowane na zamówienie Kupującego.
 • Sprzedający jest producentem,wszystkie produkty oferowane w ramach sklepu internetowego są produktami na zamówienie.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Towary odesłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie 1. niniejszego Regulaminu, na koszt Kupującego. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji.
 • Uszkodzenia mechaniczne,zniszczenia ,wgniecenia , uszkodzenia po kontakcie z wilgocią,wygląd produktu nie podlegają reklamacji,uszkodzenia powstałe w wyniku codziennego użytkowania ,złego użytkowania,używania niezgodnie z przeznaczeniem,produkty,które nie zostaną przytwierdzone na stałe do ściany,nie podlegają reklamacji.
 • Sprzedający nie odpowiada za błędnie wykonane pomiary przez Kupującego.
 • Wszelkie wygięcia/odkształcenia panela nie są wadą,są naturalnym procesem przy frezowanym mdf grubości 1cm – 1,2cm oraz malowanym farbą akrylową,należy zamocować na stałe do ściany-wyprostują się.
 • Kupujący zobowiązany jest po otrzymaniu specyfikacji produktów oraz ich dokładnych wymiarów poprzez wiadomość sms lub e-mail do sprawdzenia oraz potwierdzenia wymiarów oraz potwierdzenia całości zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego wymiarów, po upływie 3 dni od daty wysłania rysunków wraz z wymiarami oraz opisem,uważa się wymiary /wygląd za zaakceptowane przez Kupującego i zostają przekazane do produkcji.
 • Czas produkcji może wynieść od 10 dni do 60 dni roboczych(każde zamówienie posiada indywidualny czas realizacji(zależy od wielkości zamówienia oraz czy zamówienie jest w stanie surowym czy też malowane).
 • Wszelkie koszty dostawy,zwrotu,kosztów usług dodatkowych, dostaw ,kosztów opakowania pokrywa Kupujący.
 1. Oferowane produkty,wzory,zdjęcia,powielanie,kopiowania są własnością Karoliny Cuper-Pieróg, zakazuje się ich powielanie kopiowania.
 2. Wszelkie próby wykradania projektów ,pomysłów,wzorów będą kierowane na drogę sądową, w celu zapłaty odszkodowania na rzecz Karoliny Cuper-Pieróg.
10.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.  Sprzedawca wystawia fakturę VAT po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci przez Kupującego. Ceny towarów oferowanych w ramach sprzedaży zawierają podatek VAT.
 1. Odbiór osobisty możliwy w siedzibie Cooper Art 26-200 Końskie,ul. Fabryczna 2 jest bezpłatny, po uprzednim opłaceniu kupowanego produktu. Dostawa towarów odbywa się odpłatnie na zlecenie różnych firm przewozowych,w cenę dostawy wliczone jest opakowanie. Koszty dostaw wyliczane są indywidualnie w przypadku każdego zamówienia(koszty dostawy zależą od wielkości zamówienia)
 2. Za zniszczenia powstałe w trakcie transportu odpowiada przewoźnik. Przesyłki muszą zostać sprawdzone przed odebraniem od firmy kurierskiej. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności firmy kurierskiej i przyjąć w momencie,gdy produkt okaże się dostarczony bezpiecznie,bez uszkodzeń. Obowiązkowo należy spisać protokół szkody. Po przyjęciu towaru od Kuriera bez zastrzeżeń nie uwzględniamy reklamacji . W przypadku braku odbioru w dniu dostawy, koszty dodatkowe ponosi Kupujący. Opcja dostawy w konkretnym terminie – cena naliczana indywidualnie,należy zgłosić przed zakupem. Zamawianie u Kuriera usług dodatkowych płatne po stronie Kupującego/Zamawiającego.
 3. Oferowane produkty w ramach sklepu internetowego cooperart.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na odległość.
 4. Wszystkie produkty oferowane w ramach sklepu internetowego cooperart.eu są produktami na zamówienie od producenta, pod ściśle określone wymagania Klienta. Opłacenie zamówienia powoduje zamówienie produktu,które dopiero po tym fakcie zostaje przekazane do produkcji i zostaje wyprodukowane na zamówienie Kupującego.
 5. Dane osobowe zbierane są i przechowywane jedynie na potrzeby zrealizowania zamówienia. Udostępniane za zgodą Klienta firmom transportowym w celu przeprowadzenia poprawnej dostawy. Każdy Klient może zwrócić się w celu usunięcia jego danych z bazy danych firmy Cooper Art, dane zostaną usunięte w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia takiej chęci.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
0